Novosti

VIPRINT

Viprint je pigmentirani papir za offsetni i digitalni tisak, proizveden od većinom recikliranih vlakana.

Pogodan za periodične materijale poput promotivnih brošura i kataloga.

Viprint 70 i 80 g/m² dostupni su sa našeg lagera.

Detalje papira možete pronaći ovdje http://www.vipap.si/pdf/Viprint-SLO.pdf